Utbildning

-Vi utbildar: Ekipage, Människor och hundar.
-Grundkurs sökhundar: Startar kontinuerligt vid fullt deltagarantal.
-Hundar som söker invasiva arter.
-Hundar som söker sjukdomsorganismer på grödor.
-Mögelsökshundhundar.
-Patrullhundar.
-Snigelsökshundar.
-Spritläckehundar.